Data Visualitation

Het doel van dit project is om een zelf gekozen groep te voorzien van een mooi, correct en verzorgd dashboard gemaakt in Qlik Sense. We kregen de keuze uit verschillende klimaatsdoelen, namelijk doel 13, 14 en 15. Buiten deze verplichte zaken mocht je helemaal zelf kiezen waarover je het dashboard ging maken. Je kon bijvoorbeeld één land bespreken met alle 3 de doelen. Ik heb gekozen om 4 landen met elkaar te vergelijken op het gebied van doel 14, alles wat met oceaan te maken heeft. Hier vertel ik later meer over. Om het dashboard te kunnen visualiseren hebben we eerst heel wat lessen geleerd hoe je met het programma Qlik Sense werkt. Het lijkt misschien op het eerste zicht een gemakkelijke taak maar dit is zeker niet het geval. Om een dashboard visueel goed en sterk te maken heb je heel wat kennis nodig om op de juiste manier de grafieken of de items toe te passen. Ook hier geef ik later wat meer uitleg over.

Om te kunnen starten aan dit project ben ik eerst enkele uren bezig geweest met de dataset die we gekregen hadden. Je kan niet zomaar uit losse pols een dashboard maken. Je moet je echt verdiepen in de data voordat je deze zelfs kunt begrijpen. Als je mee bent met de data, kan je bedenken welk soort dashboard je gaat maken. Op dat moment had ik gekozen voor 2 ontwikkelingslanden en 2 landen die al goed ontwikkeld zijn waaronder België. Ook doel 14 was onderverdeeld in 4 delen. Dit was voor mij een gemakkelijke manier om mijn sheets in te delen. Voor elk onderwerp heb ik één sheet voorzien. Dit kwam dan ook perfect uit op het einde.

Over het algemeen is dit project een geweldige kans om je vaardigheden op het gebied van Qlik Sense en data visualisatie te ontwikkelen. Ook heb ik geleerd om vragen te stellen aan de docent. Vroeger dacht ik snel dat ik het zelf wel kon oplossen terwijl dit natuurlijk zeker niet altijd het geval is.

  • Datum

    2ste Semester van het academiejaar 2022-2023

  • Systeem Naam

    Qlik Sense

Zie Project

Meer informatie

Ik ga wat meer uitleg geven bij de sheets en bepaalde keuzes die ik gemaakt heb tijdens het project. We starten eerst met de overview van de verschillende sheets die ik gemaakt heb (Die zie je in de foto hierboven). De 4 grote onderdelen van de oceaan zijn: overbevissing, vervuiling, verzuring en mariene. Ook hoort er natuurlijk een homescherm en een conclusie bij. Rechtsboven ziet u mijn homescherm met eigenlijk de vraag waar alles mee start. Je ziet natuurlijk ook foto's en knoppen om de sheet aantrekkelijk te maken. Je ziet ook dat ik al start met introductiedata. Deze data gebruikt ik om alles een beetje in te leiden. Ik vergelijk 2015 en 2018 op het gebied van strandafval. Je kan ook filteren op de landen die ik gekozen heb namelijk: België, Zweden, Bangladesh en Mauritius.

We gaan verder met de foto's onder deze tekst. Links ziet u een sheet over overbevissing. Wat hoort er nu eigenlijk allemaal thuis in een sheet? Er zijn verschillende aspecten die zeker aanwezig moeten zijn zoals een foto, een klein beetje meer uitleg, grafieken natuurlijk en als laatste iets dat ook zeer belangrijk is, is de navigatie. Bij de grafieken hoort ook telkens een titel en een benoeming van de assen. Ook in wat de gegevens worden uitgedrukt is zeer belangrijk. Je ziet bijvoorbeeld dat de grafiek linksonder uitgedrukt is in procent, alle bolletjes stellen landen voor waarop je kan klikken voor meer info.

Hoe zorg je ervoor dat je de data op de juiste manier in de grafiek krijgt. Dit is natuurlijk bij elke grafiek anders maar de grafiek hier rechtsboven ga ik als voorbeeld gebruiken. Je ziet dat ik daar in bewerkingmodus zit. Door op de grafiek te klikken, krijg je opties voor de aangeklikte grafiek. Je ziet ook dat het dan nog eens onderverdeeld is in verschillende onderdelen, namelijk gegevens, uitbereidingsmodules en uiterlijk. De gegevens zijn natuurlijk het belangrijkste Je ziet dat de dimensie het 'MasterGeoAreaName' is. Hier geef ik dadelijk meer uitleg over. De meting op de X-as zie je een klein stukje van de code. Ik zeg daar namelijk dat hij het gemiddelde moet nemen van alle jaartallen bij een bepaalde code, namelijk de code van duurzame visserij.

In dit laatste stukje ga ik nog iets meer uitleg geven over echt het visuele van de sheets. Je ziet op de foto linksonder dat alle landen een verschillende kleur hebben. Dit doe ik om consequent te blijven. Overal worden dus dezelfde kleuren toegepast. Hoe wordt dat nu gedaan zou je denken, want je kan niet zomaar in de grafiek gaan zeggen dat elk stukje data een andere kleur moet hebben. Hier gebruik je een masteritem voor. Dat kan je aanmaken door linksboven bij masteritems dimensies te kiezen en dan 'nieuwe maken' te klikken. Als je dan Waardekleuren kiest rechtsboven kan je kiezen welke dimensie je wilt om verschillende kleuren te geven. Je ziet dat ik alle landen blauw heb gekleurd buiten de gekozen landen zoals op de screenshot Bangladesh en België staan.

Besluit

Het project helemaal af. Ik ben blij met het resultaat. Het was in begin zeker geen gemakkelijke opdracht maar eenmaal ik er aan begonnen was lukte het beter en beter. Ik heb geleerd hoe je met Qlik Sense werkt. Ook ben ik beter geworden in het connecteren met docenten over eventuele vragen. Het was een leuk project dat ik goed heb afgerond.